Μας ελάτε σε επαφή με
Chen

Τηλεφωνικό νούμερο : +8613676590849

WhatsApp : +008613676590849

Μια διάβαση έως 2050: ο ρόλος του αερίου

August 28, 2021

Να επιτύχει την ουδετερότητα κλίματος ως το 2050, με έναν στόχο τουλάχιστον 55 τοις εκατό μείωσης στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ως το 2030, θα στηριχθεί σε έναν πλήθο των νέων πρωτοβουλιών να επιτραπεί η Ευρώπη, που υποστηρίζεται από τη βιομηχανία φυσικού αερίου, να μετατοπιστεί η οικονομία της κατά τρόπο βιώσιμο, και οικονομικώς αποδοτικό.
 
Για να καθορίσει πώς η ΕΕ μπορεί να παραδώσει στις φιλοδοξίες κλίματός της, Eurogas ανέλαβε μια μελέτη με DNV GL – μια ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Η μελέτη αξιολογεί μια διάβαση στο άνθρακας-ουδέτερο μέλλον, συγκρίνοντας την με το σενάριο 1.5TECH της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιγράφεται στη μακροπρόθεσμη decarbonisation του 2050 στρατηγική. Τα συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους κλίματός της με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με να ξεδιπλώσουν οι λύσεις σε όλους τους τομείς και τη χρησιμοποίηση της υπάρχουσας υποδομής.
 
Η Ευρώπη χρειάζεται ένα μίγμα των ενεργειακών μεταφορέων για να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα και για να βάλει μπρος την οικονομία υδρογόνου μόλις είναι εφικτός. Το Eurogas θεωρεί ότι και το υδρογόνο από τις ανανεώσιμες πηγές και το υδρογόνο που παράγεται από τον ανασχηματισμό μεθανίου και την πυρόλυση μεθανίου που συνδέονται με τον άνθρακα συλλαμβάνουν και η αποθήκευση πρέπει να ξελεπιαστεί επειγόντως επάνω. Η μελέτη μας επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη πρέπει να επεκτείνει όλες τις επιλογές να μειώσει τις εκπομπές αρκετά γρήγορα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό άνθρακά της.
 
Πράγματι, η μελέτη μας, όπως άλλες από το IPCC, ΔΟΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το UKCCC, δείχνει ότι CCS είναι απαραίτητο για να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα το 2050. Ένα θετικό, σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον απαιτείται για τις αεριώδεις λύσεις για να παίξει το ρόλο τους στην επίτευξη της φιλοδοξίας κλίμα-ουδετερότητας της ΕΕ. Επιπλέον, η χρήση της βιομάζας και biomethane στη δύναμη παράλληλα με CCS δημιουργεί τις καθαρές αρνητικές εκπομπές του CO2, που αντισταθμίζουν περισσότερα από 100 τοις εκατό των εκπομπών στο σενάριο Eurogas και περίπου 95 τοις εκατό των εκπομπών στο προαναφερθε'ν σενάριο 1.5TECH.
 
Αυτό είναι πολύ θετικό για την οικονομία όπως άλλοι τομείς όπως (τα κατοικημένα) κτήρια παραμένουν εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεσθούν τον άνθρακα ως το 2050. Για αυτόν τον τομέα, θα πρέπει biomethane και υδρογόνο να αφαιρέσουμε τον άνθρακα το ενεργειακό εφοδιασμό μας με τον οικονομικώς πιό αποδοτικό τρόπο. Η eurogas-μελέτη αφαιρεί τον άνθρακα τα κτήρια ενώ αποταμίευση άνω της ΕΥΡ-10 εκατομμύριο, έναντι του σεναρίου 1.5TECH, απλά με τη στήριξη σε ένα μίγμα του ανανεώσιμου και αφαιρεσμένου τον άνθρακα αερίου, καθώς επίσης και την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτός ο τύπος ολοκλήρωσης τομέα θα είναι κρίσιμος για την παράδοση ενός αποθέματος οικοδόμησης μηδέν-άνθρακα στην ΕΕ. Ο συνδυασμός του υδρογόνου στο υπάρχον πλέγμα αερίου θα διαδραματίσει επίσης έναν σημαντικό ρόλο. Σχεδόν η μισή από τη θέρμανση της Ευρώπης παρέχεται από το φυσικό αέριο today1. Στο μέλλον, ένα μεγαλύτερο ποσοστό του biomethane και το υδρογόνο μπορούν να συνδυαστούν στο δίκτυο αερίου και να χρησιμοποιηθούν για τα συστήματα θέρμανσης. Ήδη, το υδρογόνο μπορεί να συνδυαστεί στο πλέγμα διανομής στα πολύ μεγάλα ποσοστά σήμερα μέχρι 20 έως 30 τοις εκατό χωρίς την ανάγκη για τις αλλαγές στην υποδομή ή τους εσωτερικούς λέβητες.
 
Όπως επίσης παρουσιάζεται από τη μελέτη Eurogas, το υδρογόνο θα γίνει ο κυρίαρχος αεριώδης ενεργειακός μεταφορέας στις μεταφορές προς το 2050. Για παράδειγμα, εάν ο ναυτιλιακός τομέας αφαιρεί τον άνθρακα με τη χρησιμοποίηση του υδρογόνου, τα τελευταία θα μπορούσαν να οδηγήσουν να γίνουν 31 τοις εκατό της συνολικής θαλάσσιας ζήτησης ενέργειας.
 
Η eurogas-πορεία χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προτερήματα, περιοριστικός τα σχέδια επιχορήγησης και αφήνοντας τις βασικές αρχές αγοράς σε ισχύ. Τελικά, και τα αφαιρεσμένα τον άνθρακα και ανανεώσιμα μόρια μαζί με την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια θα βοηθήσουν την προσιτότητα της ΕΕ η φιλοδοξία κλίμα-ουδετερότητας του 2050 του κατά τρόπο οικονομικώς πιό αποδοτικό από μια διάβαση που στρέφεται μόνο στα υψηλά επίπεδα της ηλέκτρισης.
 
1 πηγή ή στατιστική για το παράρτημα γεγονότος αερίου. Προοπτική της BP ή στατιστική της Επιτροπής: περαιτέρω έρευνα.

-

Ανατυπωμένος από το https://www.valve-world.net