χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών
Trunnion βαλβίδα σφαιρών
Βαλβίδα πυλών χυτοχάλυβα
Βαλβίδα πυλών σφραγίδων πίεσης
βαλβίδα σφαιρών χυτοχάλυβα
Βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης
σφυρηλατημένη βαλβίδα αντεπιστροφής χάλυβα
Βιομηχανική βαλβίδα σφαιρών
Sleeved βαλβίδα βουλωμάτων
Βαλβίδα πεταλούδων API 609
Κρυογόνος βαλβίδα
Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής πιάτων